Stichting Ygdrasil presteert bovengemiddeld en behaalt Trede 2 op de PSO Prestatieladder!

Stichting Ygdrasil presteert bovengemiddeld en behaalt Trede 2 op de PSO Prestatieladder!

Stichting Ygdrasil heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting Ygdrasil op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting Ygdrasil op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Bij Stichting Ygdrasil kunnen mensen met een rugzakje in woongroepen zichzelf ontwikkelen. Onder begeleiding wordt er gekeken naar waar de interesses, talenten en motivaties van de cliënt liggen, en kunnen de cliënten in de dagbesteding deze verkennen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
28 september 2021