Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis behaalt weer het PSO-certificaat op Trede 3!

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis behaalt weer het PSO-certificaat op Trede 3!

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Stichting Verdihuis  biedt begeleiding voor mensen en gezinnen die door omstandigheden risico hebben om dak- of thuisloos te worden. Door middel van ambulante begeleiding bij de cliënt thuis of begeleiding en huisvesting op haar eigen locaties zorgt Verdihuis ervoor dat haar cliënten weer volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
14 january 2022