HandicapNL als sociaal ondernemer

HandicapNL als sociaal ondernemer

Steeds meer organisaties werken actief aan meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook HandicapNL vindt dit belangrijk én noodzakelijk: veel van de 2 miljoen mensen met handicap in Nederland verliezen te vaak belangrijke onderdelen van het leven, zoals werk en inkomen, terwijl arbeidsparticipatie juist een belangrijk onderdeel is in ieders leven.

Daarom werkt HandicapNL al meer dan 60 jaar aan een inclusievere samenleving, ook als werkgever! De organisatie is er daarom trots op dat HandicapNL Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Als collega, bij HandicapNL in dienst, maar ook via opdrachten van HandicapNL aan andere organisaties. Zo werkt HandicapNL bij WijRollen.nl met diverse zelfstandige ‘rollende’ professionals. Nu HandicapNL PSO-gecertificeerd is kan de organisatie ook haar partners helpen hun SROI-doelstellingen te behalen. Iedere bijdrage aan- of inkoop bij HandicapNL is hiermee een directe investering in een meer inclusievere samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
18 october 2021