Een volledig circulaire wereld; dat is de missie van save plastics!

Een volledig circulaire wereld; dat is de missie van save plastics!

Save plastics B.V. heeft Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat save plastics B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert save plastics B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Een innovator in de circulaire economie

save plastics is een innovatief bedrijf dat zich richt op het hergebruik van plastic afval. Door vooruitstrevende techniek, en de ontwikkeling van duurzame producten weet save plastics jaarlijks grote hoeveelheden afval om te zetten in waardevolle producten. Hiermee draagt save plastics bij aan een circulaire maatschappij, en de oplossing voor grote duurzaamheidsvraagstukken.

Caspar Frederix, Accountmanager: “Wij zetten ons in om zoveel mogelijk plastic te redden van de verbrandingsoven. Dit plastic afval zetten wij om in nieuwe producten en zo krijgt afval een nieuw en duurzaam tweede leven.

Door met een andere blik naar afval te kijken, en de waarde van plastic in te zien waar anderen enkel vuil zien, kan save plastics een verschil maken in het afvalvraagstuk. Door middel van samenwerking met lokale initiatieven en producten die bijdragen aan de leefbaarheid van de ruimtelijke omgeving weet save plastics een steeds grotere verandering teweeg te brengen in de dagelijkse leefomgeving van mensen.

Brede maatschappelijke impact

Via de duurzame, circulaire producten die save plastics vervaardigt is de organisatie al zeer actief bezig met het maken van maatschappelijke impact. save plastics trekt het sociale ondernemerschap echter breed uit over de gehele bedrijfsvoering, en heeft naast de focus op duurzaamheid ook oog voor arbeidsparticipatie en inclusie. Het bedrijf vindt het belangrijk dat medewerkers zich goed op hun plek voelen binnen de organisatie, en zich op de juiste plek, met de juiste begeleiding, kunnen ontwikkelen. Bij save plastics begrijpt men dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt met een extra zetje in de rug vaak hun unieke kwaliteiten kunnen ontdekken, en een hele waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf.

Voorop lopen met sociaal ondernemen

Het zit in het DNA van save plastics om bewust bezig te zijn met socialer ondernemen en maatschappelijke impact te maken. De organisatie gelooft ook in het uitdragen van een voorbeeldfunctie op dit vlak, om hiermee haar partners en andere bedrijven ook weer te kunnen inspireren.

De PSO-certificering sluit hier dan ook goed op aan. Met de certificering op Trede 1 kan save plastics aantoonbaar maken dat zij actief inzet op het vergroten van de arbeidsparticipatie onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

 

Deel dit bericht:  
20 october 2021