Focus op kwaliteit en sterke begeleiding; dat is de kracht van Wihabo Groep

Focus op kwaliteit en sterke begeleiding; dat is de kracht van Wihabo Groep

Wihabo heeft voor de 2e keer op rij Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt Wihabo op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Wihabo op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Her-certificering voor het Brabantse familiebedrijf

Wihabo is een digitale drukkerij in het Brabantse Geffen. Een familiebedrijf, opgericht in 1986. In de loop der tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een complete digitale drukkerij waar meer dan 85 medewerkers werkzaam zijn. Bij Wihabo zorgen ze ervoor dat de meest complexe drukopdrachten op grote schaal en volledig naar wens van de klant kunnen worden uitgevoerd. Het bedrijf investeert hiervoor al sinds de oprichting in de nieuwste technieken en materialen. Het bedrijf is in 2019 voor het eerst gecertificeerd op de PSO Prestatieladder, en behaalde toentertijd direct de hoogste trede. Uit de audit dit jaar bleek weer dat Wihabo bovengemiddeld veel werkgelegenheid biedt aan de PSO doelgroep, en socialer ondernemen structureel heeft verankerd in haar bedrijfsvoering.

Een warm bedrijf met oog voor alle medewerkers

Wihabo Groep waarborgt de familiale sfeer binnen het bedrijf al jaren. Er is aandacht en ruimte voor ontwikkeling, maar ook voor de juiste ondersteuning wanneer dat nodig is. Het bedrijf heeft al jarenlang oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en de integratie en inclusie van deze doelgroep binnen het bedrijf is al sinds de oprichting van het bedrijf de standaard bij Wihabo.

Medewerker in de spotlight

Bij Wihabo Groep hecht men er belang aan dat iedereen die motivatie en passie voor het drukkersvak of een andere functie binnen het bedrijf heeft, de kans krijgt om zich binnen het bedrijf te ontwikkelen. Er zijn inmiddels al meerdere medewerkers met een afstand aan de arbeidsmarkt aan de slag gegaan bij Wihabo die met veel plezier in het bedrijf werken. 

Gonny Loeffen (62) is in 2015 bij Wihabo komen werken, na een sociaal re-integratietraject van De Rotonde, een arbeidstrainingscentrum van de gemeente Oss. “Daar hebben ze eerst in kaart gebracht wat ik kan en in welk type werk ik goed ben. Ik heb toen 3 à 4 weken bij IBN gewerkt en vervolgens hebben ze me bij Wihabo voorgesteld. Sinds 2018 ben ik er in vaste dienst en dat bevalt me enorm goed. Ik ben net 62 geworden en hoop dat ik hier ook die laatste 5 jaar tot mijn pensioen nog mag volbrengen.” 

Foto boven: Gonny aan het werk bij Wihabo Groep.

Het Wihabo-DNA waarborgen in de toekomst

De organisatie is al sinds jaar en dag ingericht om sociaal ondernemerschap een plek te bieden. Vanuit het Wihabo-DNA is verantwoord ondernemen een kernwaarde. Dit kwam dan ook twee jaar geleden al tot uiting, toen de organisatie direct op Trede 3 werd gecertificeerd. De certificering op de hoogste trede van de Prestatieladder werd bereikt met dezelfde bedrijfsvoering die al jaren wordt gevoerd. Wihabo Groep bood dus al langere tijd bovengemiddeld veel werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Moniek Hanssen (HR): “Het behalen van Trede 3 was geen streven, maar het is een geweldige erkenning voor de manier waarop we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven binnen onze organisatie.

Wihabo Groep is trots dat zij nu voor de tweede keer de hoogste PSO-certificering hebben behaald. Met de certificering kan het bedrijf nu naar de buitenwereld aantoonbaar maken wat het bedrijf zelf allang wist; dat er concreet werk wordt gemaakt van sociaal ondernemerschap en er daadwerkelijk gelijke kansen worden geboden. Het bedrijf heeft kenbaar gemaakt dat zij het hoge prestatieniveau willen behouden, maar dat een hoge trede geen doel op zich is. Voor Wihabo Groep is het bieden van de juiste werkplek en begeleiding aan haar medewerkers het belangrijkste. De prioriteit binnen het bedrijf zal dus ook altijd uitgaan naar het bewaren van de balans tussen het aannemen van mensen uit de doelgroep en de organisatorische capaciteit om iedereen op een prettige wijze in het bedrijf te laten integreren.

Joris Bosch (Directeur): “Goede begeleiding is veel belangrijker dan het plaatje aan de muur. Voor ons weegt de ontwikkeling van de medewerkers zwaarder dan het behalen van een hogere Trede.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
27 october 2021