Stichting 2Gether draagt bij aan arbeidsparticipatie onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Stichting 2Gether draagt bij aan arbeidsparticipatie onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Stichting 2Gether heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Stichting 2Gether op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Stichting 2Gether op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Stichting 2Gether, ook wel bekend als Rechtop, zorgt voor dagbesteding van mensen met een uitkeringsachtergrond. Samen met haar partners zorgt Rechtop ervoor dat deze mensen een werkplek hebben waar zij op gepaste wijze kunnen wennen en re-integreren in de maatschappij, en in een prettige werkomgeving hun talenten kunnen (her)ontdekken.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
26 november 2021