NEOS blijft op de hoogste Trede van de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)!

NEOS blijft op de hoogste Trede van de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)!

Neos heeft de 3e Trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) weer met twee jaar kunnen verlengen.

Bij Neos vinden ze het vanzelfsprekend om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.“Wij kijken voornamelijk naar de mogelijkheden van de mensen en minder naar de beperkingen, we vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt”, zegt Stefanie van der Ven, HR Adviseur. ”Wij houden rekening met de werkomstandigheden en richten ons op de kwaliteiten, de inzet en het enthousiasme van de medewerkers. Intussen werken er meerdere medewerkers vanuit de PSO doelgroep in diverse functies bij Neos. Daarnaast hebben we vanaf 2021 2,5 fte weten te creëren die boven formatief ingezet wordt, binnen heel onze organisatie. Hierdoor zien we dat afdelingen veel meer openstaan om deze mensen te begeleiden, aangezien dit niet ten koste gaat van de vaste formatie. Een win-win situatie voor meerdere partijen.”

Raoul Bakkes, directeur-bestuurder: “Het bieden van perspectief op werk voor kwetsbare groepen is een belangrijke missie van Neos. Jaarlijks begeleiden wij vele dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld naar een betere toekomst met een eigen woning, een stabiele financiële situatie en een baan. Des te belangrijker vinden wij het daarom, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om bij Neos werkervaring op te komen doen, de cirkel maken wij hiermee rond. Re-integratie is een belangrijke drijfveer van onze medewerkers die de deelnemers coachen. Daarvoor onderhouden wij intensieve relaties met uiteenlopende werkgevers die werk bieden aan cliënten. Daarbij werken we samen met bedrijven, toeleveranciers en andere PSO-gecertificeerde organisaties en stimuleren andere organisaties om sociaal te ondernemen. Door het duurzaam creëren van meer werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, werken we mee aan een socialer arbeidsklimaat en een inclusievere samenleving”.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
10 november 2021