Randstad RiseSmart heeft het PSO30-certificaat behaald

Randstad RiseSmart heeft het PSO30-certificaat behaald

Randstad RiseSmart B.V. heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Randstad RiseSmart voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Randstad RiseSmart op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Randstad RiseSmart op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland 

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.  

onze belofte.
Randstad RiseSmart doet meer dan alleen nieuwe banen vinden. Betrouwbaarheid, transparantie en oplossingen voor de lange termijn staan voorop. Bedrijven vertrouwen erop dat wij hun medewerkers begeleiden gedurende hun gehele loopbaan. Dit doen wij door de expertise van onze coaches te combineren met vernieuwende technologie en onze methodiek. Onze werkwijze is transparant voor zowel medewerker als opdrachtgever en levert goede resultaten op. Het continu streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening, is iets wat in het dna zit van zowel onze organisatie, als ook van de medewerkers. Het kenmerkt onze dienstverlening en het onderscheidt ons in de markt. We zijn erg trots op de erkenningen en certificeringen die deze kwaliteit onderkennen en die vanzelfsprekend ook horen bij de vakinhoudelijke groei van onze medewerkers.

PSO 30+  

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
24 january 2022