Royal HaskoningDHV aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

Royal HaskoningDHV aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

Royal HaskoningDHV heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Royal HaskoningDHV aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Royal HaskoningDHV aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van de SDG's hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Samen de samenleving versterken

Het doel van Royal HaskoningDHV is om de samenleving samen te verbeteren door middel van haar mensen, expertise, partnerschappen en innovaties. Ze combineren hun kennis met de sterke punten van haar klanten om samen oplossingen te creëren die zijn ontworpen om het leven van gemeenschappen over de hele wereld te verbeteren. Wereldwijd lost Royal HaskoningDHV complexe uitdagingen in de gebouwde omgeving op door middel van haar engineering-, ontwerp- en adviesdiensten, gecombineerd met software- en technologieproducten.

Bij alles wat we doen staat duurzaamheid centraal. Van onze aanpak van nieuwe projecten en innovaties tot onze eigen bedrijfsvoering. Door ons werk helpen we kansen te ontdekken om over te stappen naar efficiëntere, effectievere en duurzamere manieren van werken - en bieden we vervolgens de expertise en tools om dit mogelijk te maken...

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.  


PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland 

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.  


Niveaus van de PSO-Prestatieladder 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.  
 
Meer informatie? 
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl. 

Deel dit bericht:  
24 january 2022