Feyen behaalt Trede 3 op de PSO-prestatieladder

Feyen behaalt Trede 3 op de PSO-prestatieladder

Feyen heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Feyen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee Feyen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Feyen is een professioneel en onafhankelijk partner op het gebied van de totale facilitaire inkoop en verzorging van koffiemachines en koffie. Ze hebben een eigen technische dienst, en leveren een compleet assortiment van, veelal gecertificeerde, food en non-food producten voor in en rond de koffiemachine. Als 5de generatie familieonderneming willen ze bij Feyen de generaties na hen een basis verschaffen door hen een duurzame en gezonde organisatie na te laten. Sociaal ondernemen is altijd een onderdeel geweest van de bedrijfsvoering, het is niet zozeer een uitgesproken visie maar meer een vanzelfsprekendheid.

Zelf initiatief nemen voor socialer ondernemen

Duurzaamheid en ‘Social return’ zijn geen kwestie van volgen, maar van doen. Niet wachten op verplichte wet- en regelgeving, maar zelf het initiatief nemen. Dat hoeft niet innovatief te zijn of groots, maar kan ook in kleine dingen zitten. Het moet in het collectief bewustzijn van de mensen komen en een vanzelfsprekendheid worden. Iedereen heeft daar een rol in, en Feyen heeft daar naar haar medewerkers en klanten een voorbeeldfunctie in. Met de certificatie op de PSO-prestatieladder maakt Feyen naar klanten en andere geïnteresseerden in één keer duidelijk waar ze als organisatie voor staan.  

Gelijke kansen voor medewerkers

Bij Feyen geloven ze in gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor eenieder die een bijdrage wil en kan leveren in de maatschappij. Zij nemen actief mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst. Bijvoorbeeld ‘oudere’ werknemers (56 jaar en ouder), werknemers uit de doelgroep vanuit de banenafspraak banen, scholingsbelemmerden (politieke vluchtelingen met een verblijfsstatus) of arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst of nieuw in dienst komen. 

Ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Feyen leidt scholingsbelemmerden en oudere werknemers op tot full-service operator. Mensen met een Wajong-uitkering komen in samenwerking met de gemeente in een vast dienstverband als magazijnmedewerker of als medewerker technische dienst. Als erkend leerbedrijf vervullen mbo-leerlingen die een BBL-opleiding volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij Feyen. Ook faciliteren en begeleiden ze het praktijkgedeelte voor studenten aan mbo en hbo-opleidingen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

 

 

Deel dit bericht:  
25 january 2022