a.s.r. opnieuw enige verzekeraar met Trede 1 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

a.s.r. opnieuw enige verzekeraar met Trede 1 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

a.s.r. heeft trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat a.s.r. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert a.s.r. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Passend bij de rol van a.s.r. als duurzame werkgever worden via de Participatiedesk, onderdeel van HR, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maximaal 2 jaar ingezet op opdrachten binnen a.s.r. Zij krijgen zo de tijd om werkervaring op te doen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Dit met het doel om ze daarna uit te laten stromen naar een vaste functie.

Sociaal ondernemen met behulp van een Participatiedesk

Via de Participatiedesk kan a.s.r. bovendien zowel de participanten als hun leidinggevenden de begeleiding bieden die ze – met name de eerste tijd – vaak nodig hebben. De leidinggevenden worden geholpen met tips voor de omgang met de participanten en de participanten zelf met een op maat gemaakt opleidingsprogramma. Het centraal werven van opdrachten en de samenwerking met andere HR disciplines bij het vinden van uitstroomplekken, werpt ook vruchten af. De inzet van de Participatiedesk werkt drempelverlagend, doordat de kosten voor de eerste 2 jaar centraal worden gedragen en dus niet drukken op het fte-budget van individuele bedrijfsonderdelen. Hierdoor zijn teams eerder bereid om kandidaten een kans te geven en wanneer er dan eenmaal ervaring is opgedaan met deze talenten, dan is die vaak heel positief.

‘Wij kijken naar inzet en talent en denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. We hanteren een brede definitie van diversiteit en we willen daarom niemand buitensluiten. Onze ervaring is dat juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt over het algemeen heel gemotiveerde medewerkers zijn.’

Jolanda Sappelli - directeur Human Resources

a.s.r. heeft Trede 1 behouden door in de afgelopen 2 jaar meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan te nemen of aan het werk te houden. Zo zijn er op diverse plekken in de organisatie mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn er op dit moment 49 participatiedesk werkplekken en a.s.r. heeft de ambitie om hier in 2026 70 plekken van te maken. Daarnaast heeft a.s.r. nu een grotere focus gelegd op de indirecte bijdrage dan 2 jaar geleden. Dit houdt in dat a.s.r. haar inkoopbeleid heeft aangescherpt: organisaties waar a.s.r. mee samenwerkt moeten kunnen aantonen dat ze zich inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Zo stimuleert a.s.r. ook andere bedrijven om socialer te gaan ondernemen.   

 

‘Om goed te re-integreren had ik ruimte, flexibiliteit, balans en begrip nodig. Dat vond ik bij a.s.r. Door de vriendelijke en mensgerichte instelling zit ik echt op mijn plek en heb ik inmiddels een vaste functie gekregen binnen mijn team! Ik startte met simpele klusjes, gewoon om eens te kijken wat goed ging en wat niet. Gaandeweg is mijn takenpakket met mij mee gegroeid met wat ik aan kan. Kortom; door de flexibiliteit, de behulpzaamheid, het vertrouwen, de ruimte en het geduld vanuit mijn team, zit ik geweldig op mijn plek en voeg ik echt waarde toe. Ik ben a.s.r. daar enorm dankbaar voor’.

Charlotte Schuurman – PSO-doelgroep medewerker

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
2 february 2022