Kersten Hulpmiddelen wederom erkend als inclusief ondernemer met PSO- Trede3

Kersten Hulpmiddelen wederom erkend als inclusief ondernemer met PSO- Trede3

Kersten Hulpmiddelen heeft weer Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Kersten Hulpmiddelen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Kersten Hulpmiddelen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

 PSO is een meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt en wordt gezien als de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen.

“Als organisatie met een maatschappelijk kloppend hart, hechten we grote waarde aan het keurmerk. Het is een belangrijke manier om aandacht te kunnen blijven vragen voor sociaal ondernemen op duurzame wijze. We willen ook al onze klanten, partners, fabrikanten en relaties in de keten inspireren. En dat start met zelf het goede voorbeeld geven. Wij zijn dus enorm trots en blij met deze erkenning!”

Bas Alberts - CEO van Kersten Hulpmiddelen.

Bedrijf met oog voor inclusiviteit

Het doel van PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier aan werk te helpen om zo met elkaar een inclusievere samenleving te creëren. Kersten Hulpmiddelen faciliteerde 18 jaar geleden de eerste speciale plek voor een collega met een afstand. Vanuit de opgetuigde bedrijfsprocessen rondom hergebruik van hulpmiddelen was de stap naar samenwerking met sociale werkvoorzieningen snel gezet. Vanuit hier heeft sociaal ondernemerschap zich verspreid als een olievlek door de gehele organisatie. Inmiddels heeft een substantieel aandeel van alle medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt, zichtbaar of onzichtbaar. Ook is de doelgroep in de afgelopen jaren enorm verbreed; het betreft al lang niet meer enkel de laag opgeleide functies.

”De mogelijkheden vanuit de doelgroep zijn zo ontzettend groot, ik zie vooral enorm veel potentieel, of het nu een statushouder uit Afghanistan betreft, of die jongeman met een rugzakje die net dat extra steuntje in de rug nodig heeft. Wij denken vooral in kansen, en als je iets verder kijkt liggen de mogelijkheden voor sociaal ondernemen voor het oprapen.”

Mieke Wijnen - MVO manager bij Kersten Hulpmiddelen. 

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

 

 

Deel dit bericht:  
4 february 2022