WVS Schoonmaak erkend met PSO Trede 3 en het 30+ certificaat!

WVS Schoonmaak erkend met PSO Trede 3 en het 30+ certificaat!

Onlangs ontving WVS Schoonmaak de hoogste Trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO); hét onafhankelijke keurmerk in Nederland dat duurzaam inclusief werkgeverschap meet. WVS Schoonmaak zegt over het behalen van het certificaat: “Glanzende kansen bieden aan mensen. Dat is ons doel! We zijn trots op deze erkenning.”

PSO-keurmerk

Voor WVS Schoonmaak is het niet meer dan logisch dat sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen het fundament van de organisatie is. Het is hun missie om het sociaalste professionele schoonmaakbedrijf van West-Brabant te zijn. WVS Schoonmaak wil opdrachtgevers en partners helder kunnen aantonen dat ze mensen met een kwetsbare arbeidsposities duurzaam aan werk helpen. Het PSO-keurmerk is daarvoor een goed instrument.

Toetsing

Uit de onafhankelijke toetsing is gebleken dat WVS Schoonmaak voldoet aan de hoogste landelijke eisen en zodoende niveau PSO Trede 3 behaald heeft. Daar bovenop ontving de organisatie het 30+ certificaat wat aantoont dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij de organisatie in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee sluit WVS Schoonmaak aan bij de wens van publieke opdrachtgevers om opdrachten toe te kennen aan sociale ondernemingen aan de hand van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

Inclusieve samenleving

Deze resultaten worden niet alleen behaald door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door opdrachtgevers te stimuleren om sociaal in te kopen en te ondernemen. 

“Wij zeggen zelf ook wel eens dat we voor, maar vooral mét opdrachtgevers werken. Samen zijn we namelijk op sociale schoonmaakmissie naar meer kans op glans. Want als wij een schoonmaakklus gegund krijgen, betekent het namelijk dat we direct toekomstkansen kunnen bieden aan onze medewerkers. Win-win!”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

Deel dit bericht:  
8 february 2022