Classic Mike in top Nederland op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Classic Mike in top Nederland op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 18 februari ontving Mike Kastrop, eigenaar van Classic Mike uit handen van Jan-Nico Appelman (gedeputeerde van Provinciale Staten) en wethouder Egge Jan de Jonge het PSO-certificaat voor trede 3. Classic Mike heeft de hoogste trede en het 30+ certificaat bereikt van de PSO en behoort daarmee tot de top van Nederland.

Er zijn maar weinig bedrijven in het land die deze trede i.c.m. het 30+certificaat halen. In Flevoland is nog één ander bedrijf die dat eerder heeft bereikt en dat is de Almeerse vestiging van Van Eijk Duurzaam Groep. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.

Passie voor inclusief werkgeverschap!

Mike Kastrop heeft met het reviseren en restaureren van klassieke auto's een bloeiend bedrijf van Classic Mike gemaakt. Classic Mike staat in de branche van klassieke automobielen inmiddels bekend om zijn uitzonderlijke kwaliteit. Mike doet dat met passie en levert hem menige internationale onderscheiding op. En die passie is meer dan alleen werken aan klassieke auto's van uitzonderlijke kwaliteit. Want hij heeft vooral ook een passie voor inclusief en sociaal werkgeverschap. Boven winst maken, is zijn doel om continuïteit te realiseren door met kansrijke jongeren te werken. Hij biedt hun een werkplek in zijn werkplaats waar zij hun mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken, verder ontwikkelen en inzetten. De jongeren vormen zodoende de basis waarop Classic Mike floreert. Jongeren krijgen hier de kans om met plezier aan mooie projecten te werken en gelijktijdig - onder het oog van de meester - de fijne kneepjes van het restaureren, reviseren en herstellen te leren. Dit sluit aan bij de doelstelling van de PSO. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen. De Cedris heeft samen met Van Doorne advocaten de handleiding sociaal aanbesteden opgesteld. Deze handleiding wordt door publieke opdrachtgevers gebruikt om opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen


Foto: Deen Guldemond

Deel dit bericht:  
21 february 2022