Smeets Schilderwerken Stein BV behaalt trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Smeets Schilderwerken Stein BV behaalt trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

In december 2021 heeft Smeets Schilderwerken Stein BV trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Deze kwalificatie geeft aan dat het bedrijf zich actief inspant om werkgelegenheid te stimuleren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het PSO-keurmerk is een methode om bedrijven te erkennen die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Smeets Schilderwerken Stein is in Zuid-Limburg koploper onder de schildersbedrijven die aantoonbaar inzetten op het verhogen van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Prestatieladder 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen van een BBL- of BOL-opleiding, mensen die minimaal 3 maanden werkloos zijn, en arbeidskrachten die gebruik maken van verschillende uitkeringsregelingen. Het doel van de PSO is om werkgelegenheid te verhogen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Keurmerk 

De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers. Ook wordt gekeken naar de werkgelegenheid die indirect wordt gestimuleerd door het inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties. Zo worden ook ketenpartners gestimuleerd om socialer te ondernemen. Door het meten van deze directe- en indirecte sociale bijdragen, biedt de PSO een objectieve methode om sociaal ondernemerschap in organisaties en hun ketens te stimuleren.  

Verschillende tredes 

De PSO kent vier verschillende prestatieniveaus: van aspirant-status tot en met het niveau van koploper (trede 3) en een aparte 30+ status. De behaalde trede geeft in oplopende mate aan hoe organisaties scoren ten opzichte van andere bedrijven als het gaat om het bieden van passende werkgelegenheid. Een PSO-erkenning vanaf trede 1 geeft aan dat een bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Smeets Schilderwerken Stein BV 

Als bedrijf met een sterke naamsbekendheid in Zuid-Limburg heeft Smeets Schilderwerken Stein BV maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Naast de top 3 nominatie voor de MVO-Award 2022, is nu de aandacht voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geformaliseerd in de vorm van een PSO-erkenning Trede 2. Een mooie stap om sociaal en inclusief ondernemerschap verder te blijven verankeren in onze organisatie.

Deel dit bericht:  
23 february 2022