Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten B.V. heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de organisatie aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.

Nieuwe Doelen Schoonmaak over sociaal ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met familiebedrijven verbonden. Het is de grondslag van ons handelen. Ons beleid is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en gezond ondernemerschap. Wij verzorgen het totale (niet technische) onderhoudsproces van kantoren, bedrijventerreinen en rollend materieel. Sinds 1899 kwaliteit in alle facetten. Het bedrijf is ten alle tijden eigendom geweest van de familie Wevers en de familie Manuputty. Vanaf 1996 actief onder de naam AMKO Bedrijfsdiensten en Gebouwenbeheer, handelend onder de naam Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten B.V. Juist in combinatie van oud vakmanschap en het werken met de nieuwste duurzame werktechnieken en milieuvriendelijke materialen, maakt ons uniek. Medewerkers zijn als familieleden en zo voelen ze het zelf ook. Ze werken samen en met veel plezier en wederzijds respect. Iedereen bij NDS/AMKO is enorm betrokken. Dit resulteert in een hoge kwaliteit. De korte lijnen zijn daarbij van onschatbare waarde, het is de waarborging van de service die NDS/AMKO haar klanten geeft.

 

"Wij werken met kwetsbare doelgroepen i.s.m. met de opdrachtgevers maar die zijn nog niet bij ons in dienst. Dit gaat bijvoorbeeld via Sherpa en Philadelphia en binnenkort mogelijk de Tomin Groep. Binnen onze organisatie wordt er een medewerkster opgeleid als begeleider en willen wij minimaal 1 en waar mogelijk meer nieuwe medewerkers binnen de doelgroep in ons bedrijf gaan begeleiden, aldus William Manuputty"

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

Deel dit bericht:  
25 february 2022