GMB ontvangt PSO-certificaat: Keurmerk bevestigt inclusieve aanpak!

GMB ontvangt PSO-certificaat: Keurmerk bevestigt inclusieve aanpak!

GMB Holding B.V. heeft Trede 2  behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat GMB op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert GMB op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

GMB over inclusief werkgeverschap

Een van de speerpunten in het strategische beleid van GMB is dat wij een inclusieve werkgever willen zijn. Waarin mensen zichzelf kunnen zijn en per persoon wordt gekeken hoe iemand zich verder kan ontwikkelen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden, mee kan doen in de maatschappij.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een TNO-keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief toets en zichtbaar maakt. GMB behaalde met Trede 2 meteen het een-na-hoogste-niveau.

"Het keurmerk is voor ons dan ook een compliment aan al onze collega’s, die ervoor zorgen dat iedereen zich in een veilige omgeving kan ontplooien en ontwikkelen. Samen sterk!"

Voor Peetjan Vink, senior HRM-adviseur bij GMB, is het keurmerk een bevestiging van het ingezette beleid:  “Uiteraard zijn we blij dat onze inspanningen hebben geleid tot een PSO-certificaat. Maar het keurmerk is voor ons geen doel op zich. Maar natuurlijk is het prettig dat een onafhankelijk instantie bij ons in de keuken heeft gekeken en constateerde dat we op de goede weg zijn. Voor ons is de certificering vooral een aansporing om verder te gaan op de ingezette weg naar nog meer inclusiviteit.

“Bij GMB is het vanzelfsprekend dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Dat doen we onder andere door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen te bieden. Met maatwerk en persoonlijke aandacht zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Of zoals we dat zelf noemen: “Jouw unieke kracht telt”.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

Deel dit bericht:  
22 march 2022