Qbuzz haalt Trede 2 op landelijke Prestatieladder Socialer Ondernemen

Qbuzz haalt Trede 2 op landelijke Prestatieladder Socialer Ondernemen

Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Qbuzz werkplekken faciliteert voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Qbuzz aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van deze arbeidsparticipatie.

Qbuzz biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan.

Het gaat bijvoorbeeld om statushouders die we ondersteunen met extra tijd en aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Hierdoor krijgen ze het Nederlands, voor het dagelijks leven én voor het werk op de bus, beter onder de knie. Ook besteden we met onze ‘Beroepsbegeleidende Leerweg Buschauffeur’ veel aandacht aan het opleiden van mensen die een langere of andere aanvliegroute nodig hebben vanwege het ontbreken van de juiste vooropleiding. “We bieden deze collega’s kansen en begeleiding. Tegelijkertijd wordt een deel van onze vacatures ingevuld. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie.” aldus Esther. "Bij Qbuzz vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de diversiteit van de samenleving. De prestatieladder helpt ons daarbij. De komende jaren blijven we daar zo goed mogelijk invulling aan geven."

“Er zijn genoeg talentvolle mensen, die met wat extra begeleiding uitstekende OV-medewerkers kunnen worden. Het behalen van Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen is hiervan een mooie bevestiging.” Esther van Lunteren, HR-directeur van Qbuzz

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

 

Deel dit bericht:  
24 march 2022