Aegon heeft de Aspirantstatus behaald op het PSO-keurmerk van TNO

Aegon heeft de Aspirantstatus behaald op het PSO-keurmerk van TNO

Namens Pensoenfonds Werk en (Re)Integratie heeft All-inclusion BV een felicitatietaart overhandigd aan het Diversity & Inclusion team van Aegon. Aegon heeft de Aspirantstatus behaald op het PSO-keurmerk van TNO. De uitdaging voor het team is nu de groei naar een Trede. Hoe deze uitdaging om te zetten naar een daadwerkelijke stap naar Trede 1 of misschien in de toekomst wel Trede 2 onderzoekt de organisatie nu.

Landelijk keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief certificeert. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

"I believe including multiple and diverse perspectives is critical. This makes debates richer and it leads to better decisions. I want people from all walks of life to feel included at Aegon." CEO Lard Friese quote on Inclusion & Diveresity

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
4 may 2022