KONE heeft Trede 3 op de PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) behaald

KONE heeft Trede 3 op de PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) behaald

Supertrots zijn Ruud Feenstra (Directeur Human Resources, Safety & Facility) en Loïs van den Berg (stagiair HBO-HRM) op deze prestatie. Samen hebben ze er hard aan gewerkt om van de Aspirantstatus naar een Trede te groeien. Dat Kone uit zou komen op Trede 3 was wel een heel grote verrassing. Reden temeer voor All-Inclusion B.V. om namens Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) aan Kone de inmiddels bekende felicitatietaart te gaan overhandigen.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Ruud Feenstra: “Wij willen een bijdrage leveren aan de toekomst van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze monteurs kunnen we dat doen. We stellen ze in de gelegenheid om bij ons het diploma MBO 2 of 3 te behalen. Daarmee maken we voor ze een mooie, duurzame carrière binnen KONE mogelijk. Medewerkers die bij ons aan het werk gaan als gevolg van Social Return-verplichtingen proberen we ook een baan te bieden. Zo zijn we nu bijvoorbeeld op zoek naar een klusjesman. We zetten in 1e instantie deze medewerkers via een detacheringsconstructie aan het werk en daarna bieden wij ze een vaste baan aan. Met het PSO-certificaat kunnen we bovendien aan onze klanten objectief laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. De vraag van PWRI aan beurgenoteerde bedrijven om inclusie te bevorderen en dit te laten meten met de PSO ervaren wij dan ook als positief. Dit initiatief kan organisaties over de streep trekken waardoor ze werk van inclusie gaan maken.”

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
4 may 2022