Arriva Nederland groeit door op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Arriva Nederland groeit door op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Iedereen is welkom bij Arriva en moet zich ook welkom voelen. Zo geeft Arriva heel bewust kansen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dit onder andere met hun ServiceTeams. Hoe sociaal betrokken Arriva echt is wordt zichtbaar op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-ladder) van TNO.

Arriva Nederland is een koploper!

Na een audit begin 2022 werd het duidelijk: Arriva Nederland behoudt haar trede 2 EN groeit met de regiogebieden Noord, Oost en Limburg zelfs door naar trede 3. In die regio’s (waar Arriva naast bussen ook treinen rijdt als regionale vervoerder) werken zij met zogenaamde ServiceTeams. Daarin bieden zij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring en werkritme op te doen én dat kan tot mooie vervolg stappen leiden.

Directeur Corporate Affairs van Arriva Nederland, Ghislaine Aarts, daarover: “Dit is een prestatie waar we trots op zijn. Wij praten niet alleen over onze sociale betrokkenheid, het is iets is wat we écht elke dag met iedereen doen. Medewerkers, teammanagers en management; iedereen draagt eraan bij".

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd. 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief certificeert. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
4 may 2022