WTW heeft Trede 1 weten te behouden op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

WTW heeft Trede 1 weten te behouden op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Uit de toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Towers Watson Netherlands B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert WTW op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. Voor Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) is dit genoeg reden om de bekende felicitatietaart door All-Inclusion B.V. te laten overhandigen.

Foto: Hester Lampe en Hamadi Zaghdoudi met de felicitatietaart van Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI)

Hamadi Zaghdoudi, Head of Retirement Benelux bij WTW, zegt: "We zijn trots dat we PSO Trede 1 hebben weten te behouden! Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen, net zoals Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) naar ons toe heeft gedaan. Wij kiezen er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe”.

 Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

Deel dit bericht:  
25 may 2022