Climpex B.V. heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Climpex B.V. heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Climpex B.V. heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Climpex B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Climpex B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Over Climpex

Climpex is ontstaan in 1992 en is vanaf het begin een charitatief ingestelde stichting geweest met als doelstelling om zoveel mogelijk mensen te helpen. Enerzijds door middel van het bieden van een baan aan personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, anderzijds door met onder andere huis-aan-huis inzamelingen voor kleding en textiel een opbrengst te genereren voor onze partners; vele stichtingen en goede doelen.

Bij Climpex werken voornamelijk mensen met een dermate beperking, dat dit heeft bijgedragen tot een afstand met de arbeidsmarkt. Climpex zet zich in voor deze doelgroep met opleidingen van sorteerder en chauffeur. Hiervoor heeft Climpex nauw contact met onder andere gemeenten en DSW-semioverheidsinstellingen en heeft Climpex een werk- en door-ontwikkel-omgeving gecreëerd voor deze doelgroep. Hierdoor draagt Climpex haar steentje bij in sociale maatschappelijke en lokale (overheid) behoeften.”

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
11 july 2022