Trede 3 voor in het Veld!

Trede 3 voor in het Veld!

Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Holding Veldwerk B.V. werkplekken faciliteert voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Holding Veldwerk B.V. aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van deze arbeidsparticipatie. Onder het certificaat van Holding Veldwerk B.V. vallen ook de entiteiten in het Veld schoonmaak B.V., in het Veld housekeeping B.V. en in het Veld bedrijfscatering B.V.

"Vol trots delen wij mee dat we Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) hebben bereikt. Als regionaal familiebedrijf - gespecialiseerd in facilitair maatwerk in schoonmaak, specialistische reiniging, housekeeping en bedrijfscatering - hebben wij onlangs het certificaat voor PSO-Prestatieladder Trede 3 ontvangen. Dit is de hoogst haalbare score. Zelfs in de afgelopen twee bijzondere jaren zijn we in staat gebleken nóg beter te scoren op deze sociale prestatieladder! Vooruitstrevendheid en socialer ondernemen staat hoog op onze agenda. Voor ons is het normaal om met diverse collega’s met verschillende achtergronden aan het werk te zijn. Vol enthousiasme bedenken we nieuwe ideeën en besteden we aandacht aan een grote groep mensen die zichtbaar blij en beter worden bij in het Veld groep."  

Een medewerker aan het woord

Sebastiaan: "Ik heb een Wajonguitkering en ben gestart bij in het Veld Groep middels een proefplaatsing vanuit het UWV. Gedurende deze periode heeft mijn leidinggevende mij goed begeleid en kreeg ik veel opbouwende feedback! Ik heb namelijk moeite met tijdsdruk en schakelen bij onverwachte veranderingen. Met hulp van mijn leidinggevende werk ik nu met een aangepaste planning, zodat ik zo goed mogelijk functioneer. Na mijn proefplaatsing ben ik in dienst gekomen bij in het Veld groep en heb ik mijn schoonmaakdiploma behaald. Ik ga met enorm veel plezier naar mijn werk!"

I.v.m. de privacy is er gebruikgemaakt van een fictieve naam.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

 

Deel dit bericht:  
8 august 2022