Hago Zorg behaalt hoogste PSO-certificering

Hago Zorg behaalt hoogste PSO-certificering

Betekenisvolle banen in een betekenisvolle branche. Bij Hago Zorg doet iedereen mee. “Daar staan we voor als inclusieve werkgever, iedere dag weer”, vertelt Cynthia Smit, HR directeur van Hago Zorg. “Deze toekenning is dan ook de kers op de taart. Het bewijst dat we als werkgever niet alleen positieve impact maken op ieder mens in de zorg maar ook daarbuiten. We voldoen met deze certificering aan alle kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. En daar zijn we trots op!”

Op duurzame wijze werkgelegenheid bieden

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is de arbeidsparticipatie verhogen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dat voor alle soorten werkgevers. “Binnen Hago Zorg is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en inclusief werkgeverschap al jaren vanzelfsprekend", gaat Cynthia verder. “We hebben een werkomgeving gecreëerd waarin iedereen, zonder uitzondering, zich thuis kan voelen, ongeacht leeftijd, achterstand, beperking of afkomst. Het is goed om te zien dat PSO inmiddels uitgegroeid is tot de landelijke norm van Sociaal Ondernemen.”

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

PSO is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen en is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Hago Zorg heeft nu de hoogste trede, trede 3 behaald. Cynthia: “De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. Voor onze trede 3 betekent dat binnen Hago Zorg (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam zijn, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep). Ook werken we bijvoorbeeld met (PSO) gecertificeerde externe leveranciers. Als we het doen, dan moeten we het ook goed doen. Alleen zo kunnen we met oprechte aandacht écht impact maken.”

Deel dit bericht:  
8 august 2022