Copiatek Scan & Computer Solution B.V. blinkt wederom uit!

Copiatek Scan & Computer Solution B.V. blinkt wederom uit!

Copiatek Scan & Computer Solution B.V. heeft het certificaat voor PSO trede 3 | 30+ behaald – de hoogst haalbare erkenning op de PSO-prestatieladder. Het bedrijf, dat IT-hardware inzamelt en geschikt maakt voor hergebruik, heeft hiervoor via een onafhankelijke toetsing aan kunnen tonen op een zeer duurzame wijze bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen met een arbeidsmarktafstand een kans krijgen’, vertelt directeur Ronald de Bakker.

Sociaal ondernemen

Copiatek heeft als missie een circulaire economie te bevorderen door gebruikte of zelfs afgeschreven IT-hardware op een duurzame wijze te laten hergebruiken. Het bedrijf uit Den Haag haalt deze apparatuur, zoals oude laptops, door heel het land op.

Het bedrijf streeft ernaar om wel 98% van grondstoffen op deze manier terug te winnen. Naast dit zeer milieuvriendelijke oogmerk omarmt Copiatek duurzaamheid ook op een sociaalmaatschappelijk vlak. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen met een arbeidsmarktafstand een kans krijgen’, vertelt directeur Mardten de Bakker. ‘Met het behalen van dit certificaat wil ik bewijzen dat sociaal ondernemerschap belangrijk is, en dat opdrachtgevers bewust kunnen kiezen voor samenwerking met organisaties die dit doel nastreven.’

Uit een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling KIWA Nederland, is gebleken dat Copiatek ruim bovengemiddeld presteert in het bieden van werk aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel negen van de tien medewerkers werkzaam tijdens de audit hadden voorafgaand aan de indiensttreding een arbeidsmarktafstand. Copiatek is dus absoluut een koploper in het creëren van een inclusievere arbeidsmarkt en -samenleving.

Over de PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Via deze benadering kunnen organisaties doorgroeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

De PSO Trede 3 | 30+ certificering

Trede 3 | 30+ is de hoogst haalbare erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met deze certificering toont Copiatek niet alleen aan tot de 10% best presterende bedrijven te behoren, maar ook dat minimaal 30% van haar personeelsbestand bestaat uit personen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO.nl kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
8 august 2022