Hollander Techniek behaalt trede 3 op PSO-ladder

Hollander Techniek behaalt trede 3 op PSO-ladder

Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Hollander Techniek werkplekken faciliteert voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Hollander Techniek aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van deze arbeidsparticipatie.

"Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Hollander Techniek op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet  Hollander Techniek niet alleen door in haar eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door haar leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Ze kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl.

Deel dit bericht:  
26 august 2022