Stichting Studeren & Werken op Maat: matchmaker voor mensen op zoek naar een passende baan

Stichting Studeren & Werken op Maat: matchmaker voor mensen op zoek naar een passende baan

Voor een diverse groep medewerkers een fijne werkplek bieden en daarmee een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving is voor veel organisaties een belangrijk thema. Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) begeleidt mensen met een arbeidsbeperking naar passend werk en maakt de match tussen organisaties en werkzoekenden. Daarnaast werkt SWOM samen met honderd grote werkgevers in heel Nederland om hen te helpen bij het invulling geven aan inclusief werkgeverschap.

SWOM richt zich landelijk met name op theoretisch opgeleide professionals met een fysieke of psychische arbeidsbeperking. Daarnaast helpen zij in de regio’s Rotterdam en Den Haag ook praktisch opgeleide professionals (mbo’ers) bij het vinden van een baan.

SWOM vindt de duurzaamheid van een baan belangrijk, en biedt daarom de professionals een uitgebreid persoonlijk ontwikkeltraject om langdurig succes in de toekomstige baan te waarborgen. Dit ontwikkeltraject bestaat uit coachingsgesprekken, trainingen en assessments, en in dit traject krijgen de professionals meer inzicht in hun competenties, wensen en belastbaarheid. Daarnaast brengen de professionals samen met de coach van SWOM hun faciliteringsbehoefte in kaart: wat heb je nodig van de werkgever om goed je werk te kunnen doen? Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een aangepaste stoel, een duidelijke afbakening van de taken, een afgesloten werkruimte om prikkels te minimaliseren, enz.

Wanneer de professional klaar is om aan de slag te gaan, introduceert SWOM hem bij de werkgevers waar zij een samenwerking mee heeft. Deze introductie gaat aan de hand van een persoonlijk profiel over de kandidaat, waarin de werkgever alle informatie kan vinden over de opleiding en werkervaring, maar ook over de faciliteringsbehoefte van de professional. Zo kan de werkgever direct een realistische inschatting maken of er mogelijkheden zijn voor de kandidaat binnen de organisatie.

SWOM biedt begeleiding gedurende het gehele sollicitatieproces. Ook na de start van de professional bieden zij begeleiding en ondersteuning aan zowel de professional als de werkgever in de vorm van coaching en advies.

Naast het realiseren van concrete banen bij werkgevers adviseert SWOM werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie. SWOM biedt daarin een breed aanbod op het gebied van adviestrajecten, kennisdeling, workshops en andere activiteiten gericht op bevordering van draagvlak en beeldvorming met betrekking tot de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking.

Tot slot ondersteunt SWOM organisaties bij de uitvoer van hun opgave op het gebied van Social Return on Investment (SROI). Onder meer Arcadis, Leeuwendaal en Movares zijn inmiddels een samenwerking aangegaan met SWOM om hun ambities hierin te verwezenlijken. Aan de hand van een quickscan maakt SWOM samen met de organisatie een plan van aanpak om de SROI ten uitvoer te brengen, waarbij gekeken wordt naar zowel de kansen en (on)mogelijkheden binnen de organisatie als naar de kaders die de opdrachtgever heeft gesteld. De invulling SROI samen met SWOM kan onder meer de vorm krijgen van het realiseren van banen binnen de organisatie. Daarnaast is ook een financiële of inhoudelijke bijdrage mogelijk aan de SWOM Academie, waar jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject kunnen doorlopen. Zo realiseert SWOM samen met de betreffende organisatie maatschappelijke impact.

Voor meer informatie over SWOM kunt u terecht bij Janneke van Tilborg (Manager Werkgevers & SROI) via janneke@studerenenwerkenopmaat.org

Deel dit bericht:  
29 march 2023