PSO 30+ als middel voor het erkennen van sociale firma’s in Amsterdam

PSO 30+ als middel voor het erkennen van sociale firma’s in Amsterdam

Het PSO 30+ certificaat speelt een belangrijke rol in het erkenningsproces van sociale firma’s in Amsterdam. Met deze certificering hoeven sociale firma’s niet opnieuw beoordeeld te worden op het criterium van 30-40% medewerkers, aangezien het PSO 30+ certificaat als voldoende bewijs dient. Voor de gemeente is dit een effectieve en efficiënte manier om sociale firma’s te erkennen.

Sociale firma’s zijn een bijzondere groep sociale ondernemers in Amsterdam. Zij creëren arbeidsplekken voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking en bieden dagbesteding voor kwetsbare groepen. Hierdoor zijn sociale firma’s belangrijke partners in de aanpak van grote sociale uitdagingen waar Amsterdam voor staat. Wanneer er sociaal wordt ingekocht bij erkende sociale firma’s, mag dit worden afgerekend als social return.*

De PSO 30+ uitgelegd

Het PSO 30+ certificaat is voor de koplopers in sociaal werkgeverschap. Organisaties die op de derde trede van de PSO-ladder staan, kunnen dit certificaat toegekend krijgen. We bepalen of minimaal 30% van de medewerkers van jouw organisatie afkomstig is uit kwetsbare groepen. Is dat inderdaad het geval, dan krijg je van ons het PSO 30+ certificaat toegewezen. Daarmee val je in de hoogste categorie van sociale werkgevers in ons land.

Daarnaast toon je met dit certificaat aan dat je aan de kwantitatieve eisen van de Aanbestedingswet (2.82) voldoet. Met dit certificaat kan je meedingen naar opdrachten die voorbehouden zijn aan sociale bedrijven.

Het erkenningsproces van sociale firma’s

Het definiëren van sociale firma's is een langlopende discussie waarbij verschillende organisaties diverse benaderingen hanteren. Voor de gemeente Amsterdam is een sociale firma een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Criteria voor sociale firma’s in Amsterdam

  • 50% van de totale inkomsten komt uit de verkoop van producten en diensten (niet dagbestedingsactiviteiten).
  • 30-40% van de medewerkers in de onderneming zijn personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  1. Bij 100% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 30%.
  2. Bij 50% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 40%.

*Let op: PSO 30+ dient niet als een invulling van social return in Amsterdam, maar wel als een waardevol bewijsstuk voor de erkenning van sociale firma’s.

Meer informatie

Voor meer informatie over PSO 30+ en hoe een certificering jouw onderneming kan helpen, kijk op https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-30-abw-certificaat of neem direct contact op met social.return@amsterdam.nl of info@pso-nederland.nl.

Deel dit bericht:  
9 july 2024