Sociaal ondernemen groeit, Gefeliciteerd Hacron Schoon!

Sociaal ondernemen groeit, Gefeliciteerd Hacron Schoon!

Wij feliciteren Hacron Schoon met het behalen van trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Dit betekent dat de organisatie op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat de organisatie op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de organisatie werkt bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen. Een onafhankelijke certificerende instelling heeft de kwalitatieve en kwantitatieve criteria gecontroleerd.


Prestatieladder PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij.

PSO bij Social return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door (publieke) opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Over het algemeen kan een PSO gecertificeerde organisatie op Trede 2 hiermee de volledige Social return verplichting invullen. Trede 1 staat in veel gevallen gelijk aan 50% invulling van de Social return. Uiteraard kan dit afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

 

Deel dit bericht:  
14 november 2016

Direct naar: