Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd Aannemingsmaatschappij Hegeman

Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd Aannemingsmaatschappij Hegeman

Wij feliciteren Aannemingsmaatschappij Hegeman met het behalen van Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen
. Dit betekent dat Aannemingsmaatschappij Hegeman op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat de organisatie op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de organisatie werkt bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen. Een onafhankelijke certificerende instelling heeft de kwalitatieve en kwantitatieve criteria gecontroleerd.


PSO keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij.  

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Over het algemeen kan een PSO gecertificeerde organisatie met een bepaalde PSO-trede, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Uiteraard kan dit afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Deel dit bericht:  
6 december 2016

Direct naar: