PSO-Trede 2 voor gemeente Deventer

PSO-Trede 2 voor gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft het certificaat toebedeeld gekregen dat hoort bij de eisen van PSO-Trede 2. De Overijsselse gemeente heeft al sinds oktober 2013 een PSO-Certificaat, waarmee het nadrukkelijk laat zien bezig te zijn met Socialer Ondernemen. Meerdere gemeenten in Nederland (o.a. Eindhoven, Apeldoorn, Bernheeze en Den Bosch) hebben al een status bereikt op de PSO-Prestatieladder.

PSO-Nederland ondersteunt gemeenten met een verschillende beleidsteksten, die kosteloos kunnen worden opgevraagd via info@pso-nederland.nl. Steeds meer ondernemers vragen aan gemeenten of de Prestatieladder Socialer Ondernemen wordt toegepast of wordt geaccepteerd als (onderdeel van de) Social Return verplichting. Elders op deze site vindt u uitgebreide informatie over wat de PSO kan betekenen voor gemeenten.

Deventer is de derde stad van Overijssel en telt circa 100.000 inwoners. Het certificaat voor PSO-Trede 2 is toegekend per 1 april 2016 en geldig voor een termijn van twee jaar. De gemeente Deventer herbergt meerdere organisaties die al als PSO-gecertificeerd genoteerd staan op de PSO-Marktplaats: bijvoorbeeld Rastergroep, de plaatselijke schouwburg, Het Goed, Sportbedrijf, de Openbare Bibliotheek en bedrijven als Asito Medical Midden- en Zuidoost-Nederland B.V., Dimence Groep, Netters Infra, Staat van Dienst, Stichting De Ulebelt, Stichting Iriszorg, Stichting Leeuwenkuil en Stichting Poppodium Burgerweeshuis, maar ook Tactus Verslavingszorg. De PSO-audit is uitgevoerd door DEKRA Certification B.V..

Deel dit bericht:  
9 januari 2017

Direct naar: