Samenwerking SBCM en PSO-Nederland voor een sterke kwalitatieve sociale werkgelegenheid

Samenwerking SBCM en PSO-Nederland voor een sterke kwalitatieve sociale werkgelegenheid

SBCM en PSO-Nederland gaan samenwerken om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie bij reguliere bedrijven duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Daarmee draagt de samenwerking bij aan de doelstelling van de Participatiewet aan de banenafspraak. SBCM biedt door de samenwerking gerichter kennis aan reguliere werkgevers die sociaal ondernemen of dat van plan zijn. Daarnaast stelt SBCM hen publicaties en trainingen beschikbaar. Beide partijen hebben ook afspraken gemaakt over het inhoudelijk bijdragen aan rondetafelbijeenkomsten van PSO-gecertificeerde organisaties. Dat zijn organisaties en bedrijven die voldoen aan de eisen van de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen. 

Pilots WERK-portal

SBCM en PSO-Nederland streven naar het uitvoeren van drie pilots in 2017 om de WERK-portal (oefenen.nl/werk) in te passen in de opleidings- en ontwikkelactiviteiten van PSO-gecertificeerde organisaties en bedrijven voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De leerervaringen van de pilots deelt SBCM met hen. Ook zijn ze bruikbaar om de WERK-portal door te ontwikkelen en aan te passen aan de behoeften van PSO-gecertificeerde bedrijven.

Huib van Olden, bestuursvoorzitter SBCM: ‘Door de samenwerking met PSO-NL kan SBCM meer bedrijven ondersteunen bij duurzaam werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dat is win-win voor de medewerker en het bedrijf, én het draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de Participatiewet.’

Yuri Starrenburg: bestuurder PSO-Nederland: ‘Het kapitaal van een onderneming wordt bepaald door prachtige producten maar vooral ook door de mensen die ze maken. De PSO-Prestatieladder is de (h)erkenning voor de geleverde sociale prestaties, SBCM biedt een uitgebreide dienstverlening aan om organisaties te ondersteunen deze prestaties te behalen. In de samenwerking gaan we voor een inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedereen een eerlijke kans krijgt.’

Brede doelgroep

De samenwerking met PSO-Nederland (www.pso-nederland.nl) past bij de nieuwe missie van SBCM (www.sbcm.nl) die zich richt op de brede doelgroep van de Participatiewet. Beide partijen dragen met hun kennis en expertise bij aan het versterken van kwalitatieve sociale werkgelegenheid in Nederland. 

Over de partners

SBCM is het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid. PSO-Nederland is de organisatie die de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO beheert, positioneert en uitgeeft. De PSO-Prestatieladder is een meetinstrument en keurmerk dat de prestaties van sociale werkgelegenheid van organisaties en bedrijven inzichtelijk maakt. De PSO is door TNO en PSO-Nederland ontwikkeld in samenwerking met reguliere werkgevers en SW-bedrijven.

Rechts op de foto: Huib van Olden, bestuursvoorzitter van SBCM, en Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland, bij de ondertekening van de samenwerking op 31 januari in ’s-Hertogenbosch.

Deel dit bericht:  
31 january 2017