Hare Majesteit Koningin Máxima opent met een toespraak het eerste Buzinezz Forum

Hare Majesteit Koningin Máxima opent met een toespraak het eerste Buzinezz Forum

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdag 22 februari met een toespraak het eerste Buzinezz Forum in de Social Impact Factory in Utrecht. Het Buzinezz Forum is een platform voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een baan. Organisatoren zijn de Buzinezzclub, PSO-Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) en de gemeente Eindhoven. Het Oranje Fonds is één van de partners van de Buzinezzclub.


Volgens cijfers van het CBS leven ruim 146.000 jongeren in Nederland van een bijstandsuitkering. Een groot deel van hen heeft geen diploma of beschikt niet over voldoende startkwalificaties om volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het Buzinezz Forum wil duurzame oplossingen ontwikkelen voor dit probleem. Dit gebeurt onder meer aan de hand van ‘best practices’ op het terrein van bestrijding van de jeugdwerkloosheid en het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers. Om de continuïteit te waarborgen en kennisdeling te bevorderen organiseert de Buzinezzclub de komende drie jaar het forum.

Koningin Máxima gaat in haar openingstoespraak onder meer in op de initiatieven van het programma ‘Kansen voor Jongeren’ van het Oranje Fonds. Op 7 juli 2014 bracht zij in Den Haag een werkbezoek aan de Buzinezzclub die toen deelnemer was aan het Oranje Fonds Groeiprogramma (zie foto). Moderator van dit eerste Buzinezz Forum is Mirjam Sterk, voormalig ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Tijdens het forum worden tevens voor de eerste keer de Social Youth Awards uitgereikt.

De Buzinezzclub is in 2009 opgericht om jongeren met een uitkering op weg te helpen naar een baan, eigen onderneming of opleiding. De organisatie wordt met name gefinancierd met opbrengsten uit ‘Social Impact Bonds’. Dit is een financiële constructie waarbij zowel private als publieke partijen investeren in een maatschappelijk probleem. Jongeren met een bijstandsuitkering in de gemeenten Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en het samenwerkingsverband Drechtsteden kunnen gratis een programma met trainingen, workshops en persoonlijke coaching volgen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

(Bron: Rijksvoorlichtingsdienst, foto: Buzinezzclub)

Deel dit bericht:  
7 februari 2017

Direct naar: