Drie keer verlenging PSO-Trede 3 voor Accres

Drie keer verlenging PSO-Trede 3 voor Accres

Accres Apeldoorn B.V., Accres Exploitatie B.V. en Accres Personeelsdiensten B.V., de drie besloten vennootschappen van Accres hebben voor een periode van twee jaar verlenging gekregen voor PSO-Trede 3. De ingangsdatum van deze verlenging is 1 december 2016, de PSO-audit, uitgevoerd door DEKRA Certification BV, heeft aangetoond dat de drie ondernemingen, sinds de erkenning in 2015, afzonderlijk op een kwalitatief en duurzame wijze zijn blijven bijdragen aan het streven socialer te ondernemen.

Het certificaat van de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen maakt zichtbaar dat Accres niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een werkplek biedt. Het feit dat Accres opnieuw de maximale score heeft behaald betekent dat Accres bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt. Minimaal 5% van de medewerkers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van het behalen van het PSO-certificaat voldoet Accres voor de locaties die vallen onder Accres Exploitatie B.V. ruimschoots aan deze quotumregeling.

Accres heeft het hoofdkantoor in Apeldoorn, de organisatie telt circa 180 medewerkers.

Deel dit bericht:  
14 februari 2017

Direct naar: