Voskamp Groep erkend voor status PSO-Trede 1

Voskamp Groep erkend voor status PSO-Trede 1

De Voskamp Groep heeft Trede 1 weten te bereiken op de PSO-Prestatieladder. De wijze waarop de organisatie invulling geeft aan sociaal ondernemen is in een audit getest door DEKRA Certification. Deze audit heeft uitgewezen dat op een duurzame en kwalitatief goede wijze invulling wordt gegeven aan de Social Return verplichting.

Voskamp Groep vindt zijn oorsprong in Enschede en is actief op het gebied van Bouw en Industrie, Industrietechniek, Deurtechniek, Beveiligingstechniek en Aluminium. De toekenning van PSO-Nederland voor de status van Trede 1 is eveneens van toepassing op de onderliggende entiteiten: Voskamp Industrietechniek B.V., Compressor Service Techniek B.V., Voskamp Beveiligingstechniek Almelo B.V., Voskamp Aluminium B.V,. Voskamp Beveiligingstechniek Zwolle B.V., Voskamp Beveiligingstechniek Soest B.V., Europanel B.V., Voskamp Deurtechniek B.V., Voskamp Bouw en Industrie B.V. en Voskamp Beveiligingstechniek Boxtel B.V..

Een van de voornaamste doelen van de Voskamp Groep is het bijdragen aan de vermindering van een maatschappelijk probleem, door socialer te ondernemen. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij, waaraan binnen de onderneming veel waarde wordt gehecht. Voskamp Groep wil in de toekomst andere organisaties stimuleren om ook te starten met socialer ondernemen, zodat een meer inclusievere samenleving ontstaat.

De certificering is ingegaan op 1 februari 2017 en geldig voor een periode van twee jaar. Extend MVO heeft de Voskamp Groep begeleid in het traject naar de PSO-erkenning.

 

Deel dit bericht:  
22 maart 2017

Direct naar: