Ricoh behaalt als een van de eerste IT bedrijven in Nederland keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen

’s-Hertogenbosch, 16 april 2015 – Na een uitgebreide beoordeling door PSO Nederland, heeft Ricoh als een van de eerste IT bedrijven in Nederland trede twee op de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald. Het keurmerk is een erkenning voor wat het bedrijf als werkgever doet voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het keurmerk maakt zichtbaar dat Ricoh niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een meetinstrument voor hoe organisaties bovengemiddeld scoren op sociaal ondernemen ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van werkgelegenheid voor deze doelgroep. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt daarbij inzichtelijk gemaakt.

 

Duurzaam ondernemen neemt bij Ricoh een centrale positie in de bedrijfsvoering in, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de menselijke en sociale kant. Via alle kanalen wordt gekeken hoe ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden.

 

Maike Bonke, HR Business Partner bij Ricoh Nederland: “Het keurmerk is een erkenning voor de manier waarop we binnen Ricoh werken. Het past bij de kernwaarden die we nastreven. Het inzetten van mensen met een speciaal talent en een zekere afstand tot de arbeidsmarkt is daar een voorbeeld van. Deze collega’s worden, net als alle andere medewerkers, gestimuleerd in hun ontwikkeling door middel van performance management en begeleiding. Voor ons is deze werkwijze niet meer dan logisch, maar het is fijn hiervoor een officiële erkenning te ontvangen."

 

Vanuit het geloof in ketenverantwoordelijkheid, is Ricoh een van de initiatiefnemers van het ICT arbeidsmarkt akkoord ‘s-Hertogenbosch, wat zes IT-bedrijven onlangs samen met de Gemeente ’s-Hertogenbosch ondertekenden. Ook dit initiatief is erop gericht mensen met een speciaal talent passend en uitdagend werk te bieden.

Lees hier het artikel: Ricoh behaalt als een van de eerste IT bedrijven in Nederland keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen

Deel dit bericht:  
17 april 2015