PSO-Trede 3 voor Het Goed Kringloopwarenhuizen

PSO-Trede 3 voor Het Goed Kringloopwarenhuizen

Het Goed Kringloopwarenhuizen heeft voor een nieuwe termijn van twee jaar het certificaat gekregen dat hoort bij de status van Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Het PSO-Keurmerk is van toepassing voor alle vestigingen van Het Goed in Nederland.

De organisatie is in 2013 betrokken geweest bij de start van de Prestatieladder Socialer Ondernemen en heeft destijds direct Trede 3, het hoogste niveau van de PSO, behaald. Deze status werd eerder al in 2015 voor een periode van twee jaar verlengd en de nieuwe audit, uitgevoerd door DEKRA Certification BV, heeft opnieuw tot behoud van PSO-Trede 3 voor Het Goed Kringloopwarenhuizen geleid. 

Missie Het Goed

De missie van Het Goed is 'werk maken van hergebruik'. Met deze dubbele doelstelling wil Het Goed een actieve bijdrage leveren aan het streven naar een circulaire en inclusieve samenleving. In alle kringloopwarenhuizen kunnen zij op een laagdrempelige manier weer ervaring opdoen, waardoor zij een grotere kans hebben een baan te vinden bij een regulier bedrijf. Voor de speciale begeleidingsmethode die Het Goed in dat kader hanteert is de status van Trede 3 weer toegekend. De organisatie behoort hiermee in Nederland nog steeds tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen. 

PSO, landelijke norm voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Willem van Rijn van Het Goed heeft dinsdag 6 juni uit handen van Marian Knuijsting (PSO-Nederland) het bijbehorende certificaat voor PSO-Trede 3 in ontvangst mogen nemen.

 

Deel dit bericht:  
7 june 2017