Netwerkbijeenkomst Sociaal Ondernemen - PSO druk bezocht

De locatie was mooi, het weer prachtig, de hapjes lekker en het was druk, goed druk: Afgelopen dinsdag 14 april vond de eerste netwerkbijeenkomst Sociaal Ondernemen / PSO plaats in het prachtige Ketelhuis op het GGzE-terrein De Grote Beek. Met meer dan 100 deelnemers bleek ook de animo veel groter dan de organisatie van te voren inschatte. De organisatie was in handen van de gemeente Eindhoven en Ergon en werd inhoudelijk en facilitair fantastisch ondersteunt door de GGzE.


De opening en dagvoorzitterschap werd verricht door Peter Quik, algemeen directeur Ergon, die eerlijk toegaf het dagvoorzittersschap iets nieuws voor hem was was, maar wel goed van pas kwam op zijn eigen Individueel Ontwikkelingsplan.


PSO-voorzitter Yuri Starrenburg nam het aandachtige publiek mee in de laatste ontwikkelingen rondom PSO en de stand van zaken. Na een lange aanloop lijkt PSO steeds meer voeten aan de grond te krijgen en met name in de regio Eindhoven lopen de aanmeldingen voor PSO storm. En om dit te bevestigen overhandigde Yuri aan maar liefst 7 ondernemers het PSO-certificaat, te weten:
Lumensgroep; Jos van Nunen
GGzE; Joep Verbugt
Kusters; Geert de Brouwer
Ballast-Nedam; Olaf Senden
Autismepunt; Anita Willemsen
Van Stipdonk; Dirk Jan van Stipdonk
Supportpunt; Esther Weijmans was als een van de eerste PSO-gecertificeerde alweer toe aan de tweede certificering.

Hans Marechal, relatiebeheerder van GGzE, gaf in een enthousiast, maar ook kritisch betoog een verslag van de wijze waarop de PSO-certificering heeft aangepakt.

De Eindhovense voorvechter voor sociaal ondernemen en wethouder Werk en Inkomen Staf Depla mocht de microfoon overnemen en gaf in de hem bekende stijl een bevlogen betoog, niet alleen over de wenselijkheid en nut van sociaal ondernemen, maar vooral over de noodzaak van sociaal ondernemen. Waarbij PSO het beste middel is om sociaal ondernemen aan te tonen. Voor zowel opdrachtgever als –nemer kan het PSO-certificaat op een relatief simpele manier aantonen waar de ondernemer staat.

Vervolgens was het de taak van de wethouder om een 8-tal regionale top-ondernemers te benoemen tot PSO-ambassadeur Regio Eindhoven, te weten:
Rick Polman, Van Der Valk Hotel Eindhoven
Cas de Haan, Caspar de Haan
Ed Kooijmans, Stam + De Koning / Van Asperdt
Geert de Brouwer, Kusters
Frank Visser, Philips
Joep Verbugt, GGzE
Jos van Nunen, Lumensgroep
Lars van der Hoorn, Van der Hoorn Buigtechniek (was helaas afwezig)

Tijdens het afrondende panelgesprek (met Conny Bodeker, GGzE, Olaf Senden, Ballast-Nedam, Yuri Starrenburg PSO-Nederland en Staf Depla, Gemeente Eindhoven) werd uitvoerig gediscussieerd over sociaal ondernemen en de PSO in het bijzonder. Dirk-Jan van Stipdonk diende nog een mooie motie in bij de wethouder ter voorkoming van verdringing van mensen met een beperking bij het aangaan van verschillende al-dan-niet volgtijdelijke aanbestedingsopdrachten. Wethouder Depla gaf direkt Yuri Starrenburg (in zijn rol van projectleider sociaal ondernemen) de opdracht mee dit punt te onderzoeken en er iets mee te gaan doen.

Na afsluting door Peter Quik (die bij algemene stemmen geslaagd was voor zijn IOP-onderdeel dagvoorzitter) en onder dankzegging aan de GGzE voor de faciliteiten en ondersteuning werd er nog een flinke tijd doorgesproken op het zonovergoten terras van Het Ketelhuis.

Deel dit bericht:  
14 april 2015

Direct naar: