Asito zet met bereiken PSO-Trede 3 volgende stap naar volledige inclusiviteit

Asito zet met bereiken PSO-Trede 3 volgende stap naar volledige inclusiviteit

Asito wil een echt inclusieve onderneming zijn en dat uitstralen naar de buitenwereld. Dat Asito volledig gecertificeerd is op de hoogste PSO-Trede, Trede 3, is daarin de volgende stap. Voor Asito betekent de PSO het inzichtelijk maken van inclusiviteit binnen de organisatie en een kapstok om andere bedrijven mee te nemen in inclusief ondernemen. Hans van Leeuwen, HR Directeur: “Het feit dat Asito, en daarmee alle 53 vestigingen van Asito, Trede 3 gecertificeerd zijn, zegt veel over het commitment van de gehele organisatie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie. Vooral het alom aanwezige draagvlak bij het lijnmanagement en de directe collega’s binnen Asito geeft ons als directie een trots gevoel.”

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en een keurmerk om objectief vast te stellen hoe sociaal een bedrijf onderneemt. Om te meten hoe goed een bedrijf presteert wordt een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek gedaan. Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit: “We zijn enorm trots dat we de hoogste PSO-Trede behaald hebben. Hoewel we ook heel blij zijn met het kwantitatieve gedeelte, gaat het ons meer om het kwalitatieve gedeelte en wat inclusief ondernemen doet met de mensen in onze organisaties. Ik ben heel erg verrast hoe inclusiviteit leeft bij onze collega’s. De trots die gecreëerd wordt bij onze medewerkers door het werken met of begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Asito is onlangs begonnen met het bundelen van de inclusieve verhalen die de organisatie rijk is in een witboek over inclusief ondernemen. Om andere bedrijven aan te sporen mee te doen. Leonore: “We hadden al mooie verhalen verzameld in ons witboek, maar tijdens de audit kwamen er nog meer mooie verhalen naar boven.” Haci Izci, objectleider Asito Terminal: “Er werkt bij ons een dove medewerker. Hij wordt echt opgenomen door al onze collega’s. Voorheen zaten collega’s met dezelfde komaf vaak bij elkaar in de pauze. Nu is dat helemaal veranderd. Iedereen zit bij elkaar aan tafel om in gebarentaal elkaar te kunnen begrijpen. Bijzonder om te zien hoe onze schoonmaakkrachten hun taalbarrière hebben doorbroken door te communiceren met een collega die anders communiceert dan zij.” 

Ruim voldoende

Asito is het eerste schoonmaakbedrijf dat volledig is gecertificeerd op de hoogste PSO-Trede. Hans van Leeuwen: “De afgelopen jaren heeft Asito van ruim duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze afstand weggenomen of verkleind. Inclusiviteit staat hoog op onze agenda. Dat dit nu ook blijkt uit de PSO-certificering, daar zijn we trots op. En dat met een percentage van 4.9%!” Het minimale percentage voor een bedrijf om de hoogste PSO-Trede te behalen is 3,7%. Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland over de certificering van Asito: “Vanaf de ontwikkeling van de PSO-Prestatieladder is Asito een zeer betrokken stakeholder. Inclusiviteit staat voorop en dat heeft zich nu vertaald in de uitmuntende score die Asito heeft behaald.” 

Over Asito

Asito is één van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke vakkrachten verspreid over 50 vestigingen succesvol aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en relaties voorop om zo samen tot de meest sociale en duurzame resultaten te komen.

Deel dit bericht:  
27 june 2017