Bedrijven hebben een enorme behoefte aan kennis over de doelgroep

Bedrijven hebben een enorme behoefte aan kennis over de doelgroep

Interview met Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland in jaarverslag SBCM.

Begin 2017 sloten SBCM en PSO-­Nederland een samenwerkingsovereenkomst. PSO­-Nederland, dat het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) beheert, stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt duurzaam in dienst te nemen. Volgens bestuurder Yuri Starrenburg kunnen de instrumenten van SBCM hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

“Binnen een organisatie hoort een balans te zijn”, zegt PSO-Nederland-bestuurder Yuri Starrenburg. “Het kan niet alleen maar ‘lean en mean’ zijn. Bij een succesvolle organisatie horen ook medewerkers die misschien iets langzamer werken, maar wel superblij zijn met hun baan. Vaak zijn dát de werknemers die hun collega’s enthousiasmeren, bezoekers vriendelijk begroeten, of om zeven uur ’s avonds nog die telefoon opnemen.” Volgens Starrenburg dringt bij steeds meer Nederlandse werkgevers het besef door dat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een verrijking kunnen zijn voor de organisatie. Het PSO-keurmerk maakt zichtbaar welke organisaties aantoonbaar socialer ondernemen. Organisaties kunnen elkaar beter vinden en best practices delen. Daarnaast geven kwalitatieve criteria binnen het keurmerk een leidraad aan werkgevers om de doelgroep goed te begeleiden.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en een keurmerk dat de prestaties van sociale werkgelegenheid inzichtelijk maakt. De PSO-ladder is door TNO en PSO-Nederland ontwikkeld, samen met reguliere werkgevers en SW-bedrijven. “Werkgevers kunnen zich via ons laten certificeren voor het PSO-keurmerk”, legt Starrenburg uit. “In dat geval komt een auditor van een onafhankelijke certificerende instelling langs om te kijken hoe het bedrijf inclusief ondernemen aanpakt. Zijn de werkplekken aangepast? Zijn er voortgangsgesprekken om te beoordelen hoe het gaat? Werkt men samen met andere inclusieve organisaties die ook een PSO-erkenning hebben? Inclusief ondernemen komt niet alleen voort uit intrinsieke motivatie. Soms is het vooral interessant om een contract binnen te halen, bij bijvoorbeeld een overheidsinstelling die social return in de contracten opneemt. Daarom kijken wij naast de kwantiteit ook vooral naar kwaliteit. Als een organisatie investeert in de duurzaamheid van het werk, telt dat zwaarder mee.”

Samenwerkingsverband 

Om organisaties te helpen met het creëren van duurzame banen, verwijst PSO-Nederland hen naar de juiste begeleiding en advies. Beginnen met inclusief ondernemen valt namelijk niet altijd mee. Starrenburg: “Binnen de PSO-doelgroep zitten veel verschillende mensen, met diverse beperkingen. Werk gevers moeten leren hoe ze daar mee omgaan. Dat is maatwerk.” Reden voor PSO-Nederland om een samenwerkingsverband aan te gaan met SBCM. “SBCM heeft veel kennis over de omgang met de doelgroep. Die kennis, in rapporten, trainingen en andere hulpmiddelen, is heel waardevol voor bedrijven. Daarmee kunnen zij een optimale werkomgeving creëren en duurzame banen scheppen.”

PSO-Nederland wijst bedrijven geregeld op de hulpmiddelen die SBCM aanbiedt. Starrenburg: “Voordat werkgevers aankloppen bij re-integratiebureaus of SW-bedrijven, kunnen ze zichzelf eerst verdiepen in de doelgroep. De kennis die ze daarbij opdoen is enorm belangrijk; vooral bij leidinggevenden en collega’s.” Volgens Starrenburg is het door de komst van de Participatiewet steeds belangrijker geworden dat werkgevers kunnen omgaan met de doelgroep. “Vroeger regelden SW- bedrijven alles. Die hadden de kennis in huis. Nu zijn de begeleidingstaken vaak verdeeld over verschillende werknemers bij bedrijven. Om de plaatsingen succesvol te maken moeten zij weten waar ze mee bezig zijn. Wat dat betreft is het goed dat SBCM zich nu ook richt op reguliere organisaties. Die hebben namelijk een enorme behoefte aan handvatten. De SBCM-website is daarvoor een goede vindplaats.”

“Inclusiviteit moet niet alleen een ‘unique selling point’ zijn, maar het verhaal moet ook kloppen”

Inclusieve arbeidsmarkt

Starrenburg verwacht dat de inclusieve arbeidsmarkt in Nederland de komende jaren terrein zal winnen. “Er zijn al heel veel familiebedrijven waarbij het normaal is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Steeds meer van hen gaan zich hiervoor certificeren. Op dit moment hebben we tussen de 700 en 750 gecertificeerde entiteiten. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die socialer willen worden. Het zou mooi zijn als dat vanuit een intrinsieke motivatie komt. Alhoewel het ook financieel aantrekkelijk kan zijn om mensen uit de PSO-doelgroep in dienst te nemen. Goed kijken naar de mogelijkheden van werknemers, bijvoorbeeld met functiecreatie of jobcarving, levert een organisatie vaak geld op.”

PSO-Nederland richt zich naast de certificering de komende jaren ook op het verbeteren van de wet- en regelgeving rond de Participatiewet. “Door bij beleidsmakers in Den Haag aan te geven waar werkgevers tegenaan lopen, hopen we de wetgeving beter te maken. Ook willen we graag dat inclusieve organisaties zichtbaar maken wat ze doen, zodat ze anderen inspireren. Hopelijk ontstaat daardoor een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij blijft het allerbelangrijkst dat organisaties die gaan werken met de doelgroep verantwoordelijk met de mensen omgaan. Inclusiviteit moet niet alleen een ‘unique selling point’ zijn. Het verhaal moet ook kloppen.”

Klik hier voor een pdf van het complete interview. Het complete jaarverslag over 2016 is na te lezen via de site van SBCM.

 

 

Deel dit bericht:  
3 august 2017