De Eijk Duurzaam Werk erkend voor PSO-Trede 3 en PSO 30+ Certificaat

De Eijk Duurzaam Werk heeft voor een nieuwe periode van twee jaar Trede 3 bereikt op de PSO-Prestatieladder en is tevens erkend voor het PSO 30+ Certificaat. Deze erkenning maakt zichtbaar dat de onderneming niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek biedt. Binnen De Eijk is sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer.

Trede 3 en 30+

PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. De Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO bestaat uit twee componenten: een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na een certificeringsproces uit te geven, keurmerk. Dit keurmerk is de landelijke norm voor socialer ondernemen. De PSO-Prestatieladder bestaat uit vier prestatieniveaus: van Aspirant-status tot en met PSO-Trede 3.

De PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie. Zij zoeken daarnaast steeds meer de samenwerking met ketenpartners, onderaannemers, opdrachtnemers en leveranciers die al aantoonbaar socialer ondernemen. Samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen, levert bovendien een positieve bijdrage aan hun PSO-score. De beide certificaten zijn toegekend per 1 juli 2017 en twee jaar geldig. De audit voor PSO-Nederland is uitgevoerd door KIWA Certification BV.

Deel dit bericht:  
22 august 2017