Herziene versie PSO-Handleiding 1.5

Herziene versie PSO-Handleiding 1.5

Van PSO-Handleiding 1.5 is een herziene versie beschikbaar, vanwege enkele tekstuele aanpassingen en bijlage 2 A en 2B zijn verscherpt. De verscherping van de bijlagen is per 1 september 2017 van toepassing bij nieuwe PSO-aanvragen. Klik hier voor een download van de herziene versie PSO-Handleiding 1.5.

Deel dit bericht:  
31 august 2017