Gemeente Uden gaat voor socialer ondernemen

Gemeente Uden gaat voor socialer ondernemen

 

Sociaal akkoord

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers - ook de overheid - extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat kan een arbeidshandicap zijn of een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds meer werkgevers onderschrijven het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook wel sociaal ondernemen genoemd. Het door TNO ontwikkelde meetinstrument ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ (PSO) helpt ondernemingen te bepalen waar ze staan op dit gebied. Gemeente Uden laat zich nu certificeren op dit meetinstrument.

Wethouder Overmans: “Lokale overheden werken met werkbedrijven zoals de IBN en andere partners samen in een zogenaamde arbeidsmarktregio. Met z’n allen vinden we dat de gemeente als werkgever het voorbeeld moet geven als het gaat om sociaal ondernemen. Daarom laten we ons als gemeente Uden nu ook certificeren op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Zo proberen we andere werkgevers te stimuleren om ook een PSO-certificaat te verwerven. Wij zetten dit traject nu in met de bedoeling om eind 2017 gecertificeerd te zijn. We worden hiermee geholpen door landelijk opgeleide en erkende begeleiders van IBN.”

Keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen


De prestatieladder met het bijbehorende PSO-certificaat is een meetinstrument dat aangeeft in hoeverre een werkgever mensen met een arbeidshandicap of een andere afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Bijvoorbeeld de gemeente Uden doet dat door deze mensen in dienst te nemen of indirect door diensten sociaal in te kopen, bijvoorbeeld bij leveranciers van diensten. Naarmate daarin een hoger niveau van inzet bereikt wordt, behaalt de werkgever een hogere trede binnen PSO. Dit niveau wordt elke twee jaar onafhankelijk getoetst. Een werkgever met een PSO-certificaat in trede 2 of hoger krijgt vrijstelling van de verplichting tot het leveren van social return.

Social return met de PSO


Gemeenten sluiten jaarlijks talrijke contracten af met aanbieders van werk of diensten. Mede om de afspraken uit het Sociaal Akkoord te kunnen nakomen, wordt in deze contracten een verplichting opgenomen om een beperkt percentage van de aanneemsom als ‘social return (on investment)’ aan de samenleving terug te geven. Het bedrijf dat een contract verwerft, zet voor dit bedrag bij het uitvoeren van de overeenkomst extra mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in een baan of in stage- of leerplekken. Maar ook kan het ervoor kiezen sociale diensten in te kopen bij bijvoorbeeld IBN, dat mensen aan werk helpt die dit niet op eigen kracht kunnen bereiken.

 

Verschillende PSO tredes


Een PSO-certificaat is twee jaar geldig. Bedrijven kunnen ingedeeld worden in 4 tredes: aspirantstatus, treden 1, 2 en 3. Sinds kort is er ook een trede 30+ voor ondernemingen die voor tenminste 30% werken met personeel dat een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Deel dit bericht:  
5 october 2017