College Twenterand stelt Bestuursrapportage 2017 vast: PSO-Certificering

College Twenterand stelt Bestuursrapportage 2017 vast: PSO-Certificering

Twenterand 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft dinsdag 3 oktober de Bestuursrapportage (Berap) 2017 vastgesteld. Deze Berap bevat de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de programmabegroting 2017. 

 

De periode waarover in de Berap 2017 wordt gerapporteerd is van 1 januari tot 1 augustus 2017. De Berap is bedoeld om de gemeenteraad tussentijds te informeren over relevante afwijkingen in negatieve en in positieve zin. Het realiseren van de doelen uit de programmabegroting 2017 loopt redelijk volgens planning. Voor een aantal onderwerpen is de planning tussentijds aangepast. De gemeenteraad is hier per onderdeel reeds over geïnformeerd of het is opgenomen in de Berap. Ook niet onbelangrijk is dat er ondanks financieel moeilijke tijden een licht financieel overschot is. Wethouder Financiën Jan-Herman Scholten: “Dit overschot wordt veroorzaakt door een aantal meevallers en tegenvallers die voornamelijk éénmalig van aard zijn. Structureel gezien doen we het goed.

 

Investeren in het Sociaal domein

Het financiële overschot stelt ons in staat om te investeren in de samenleving via de Agenda voor Twente én de reserve Sociaal Domein aan te vullen”. Een aantal belangrijke zaken die tot nu toe in 2017 gerealiseerd zijn: certificering van de gemeente Twenterand op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), vaststellen van een nieuwe Detailhandelsstructuurvisie 2017 – 2022, het houden van een burgerpeiling over de Openbare Ruimte, vervolg van het project Lang Gezond Twenterand voor ouderen, stimuleren van lokale projecten met de vaststelling van het beleidskader Duurzame Energie in Twenterand en de vaststelling van de nieuwe subsidieverordening (ASV).

Deel dit bericht:  
5 october 2017