Gemeente Tiel behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Gemeente Tiel behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Gemeente Tiel behaalt trede 3 op de PSO-prestatieladder

 

De gemeentelijke organisatie Tiel heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat de gemeente op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert aan sociaal ondernemen. Dit heeft de gemeente bereikt door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samen te werken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Dit blijkt uit onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling.

“Een mooi resultaat”, zegt wethouder Laurens Verspuij, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Personeel en Organisatie binnen de gemeente. “Na de verkiezingen in 2014 spraken we met elkaar af dat we in 2018 in ieder geval op trede 1 wilden staan. We vinden het onze maatschappelijke taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. In de gemeentelijke organisatie zelf en ook daarbuiten. Door in de contracten met andere partijen afspraken te maken over socialer ondernemen zorgen we er ook via die weg voor dat er meer mogelijkheden komen voor deze groep. Een onafhankelijke instelling heeft nu vastgesteld dat we het nog veel beter doen. Daar ben ik heel blij mee.”

PSO stimuleert sociaal ondernemen

 

Doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast kunnen zij sociaal ondernemen in de keten bevorderen door producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/ of andere PSO-gecertificeerde organisaties, de zogenoemde ketenstimulering.  

 

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO heeft de PSO in samenwerking met Start Foundation, PSO-Nederland en de markt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor sociaal ondernemen. 

Prestatieniveaus

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus, te weten de Aspirant status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Groeien op de PSO-ladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en/ of SW-bedrijven.

 

Deel dit bericht:  
10 october 2017