IrisZorg biedt mensen met afstand tot arbeidsmarkt volop kansen

IrisZorg biedt mensen met afstand tot arbeidsmarkt volop kansen

IrisZorg levert een uitstekende bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt na een onafhankelijke toetsing op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO-Nederland, de organisatie die de PSO beheert, positioneert en uitgeeft heeft Trede 2 toegekend aan IrisZorg. Daarmee behoudt IrisZorg het PSO-keurmerk. ‘IrisZorg is trots op dit resultaat. Het sluit aan bij onze visie dat meedoen aan de samenleving belangrijk is; het geeft ritme en regelmaat en mensen voelen zich beter met een daginvulling en sociaal leven’, zegt Marius Cuppen, manager Werk en Activiteiten.

'Iriszorg toont aan dat ook zorg gerelateerde organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen, sterker nog: Iriszorg behoort tot de koplopers op het gebied van inclusief werkgeverschap in Nederland' aldus Marian Knuijsting, bestuurder PSO-Nederland.

Sociale werkgever

Als goede werkgever, heeft IrisZorg aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden op allerlei manieren begeleid naar werk. Bij het reguliere aannamebeleid heeft IrisZorg bovendien oog voor mensen met een WIA of WAjong-uitkering en mensen die langer dan één jaar werkloos zijn. Cuppen: ‘Het aanbod aan trainingen en kansen om aan de slag te gaan, is breed. Samen met elke cliënt kijken we naar zijn of haar specifieke mogelijkheden.

Persoonlijk begeleider

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een persoonlijk begeleider die met hen een plan maakt waarin hun doelen gericht op toeleiding naar werk centraal staan. Soms is het nodig eerst te wennen aan werk: het opdoen van ritme, op tijd komen en afspraken nakomen. Sommige mensen gaan meteen aan het werk en volgen algemene of vakgerichte trainingen. Bij IrisZorg zelf zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen productie, groen, de werkplaats, transport, multimedia en dienstverlening.

Wat is PSO?

De PSO meet de werkgelegenheid die bedrijven en organisaties bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is te stimuleren dat werkgevers meer bijdragen aan duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO kent vier prestatieniveaus: een aspirant-status en drie treden. 

 

Deel dit bericht:  
13 november 2017