Twente Milieu hecht belang aan sociaal ondernemen

Twente Milieu hecht belang aan sociaal ondernemen

Sinds de oprichting in 1997 speelt sociaal ondernemen een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering van Twente Milieu. Dit gebeurde met name door het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds kort is daar het leerwerkbedrijf Startpunt aan toegevoegd. Het bedrijf behaalde afgelopen week het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op de hoogste trede.


Keurmerk sociaal ondernemen

Twente Milieu hecht belang aan sociaal ondernemen en wil hier samen met haar partnergemeenten invulling aan geven. Er zijn veel inwoners in Twente die ondersteuning kunnen gebruiken op weg naar een mogelijke baan. Het bedrijf heeft de hoogste PSO-trede 3 behaalt en voldeed ruim aan de criteria die hiervoor gesteld werden. Zo’n 20% van de medewerkers bestaat inmiddels uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het keurmerk werd op 28 november door Bianca Hofmeijer van Extend – die Twente Milieu in dit traject heeft begeleid – uitgereikt aan directeur Lisette Bosch.

 
Trots op inclusief werkgeverschap! 

Eind augustus zijn er 8 mensen begonnen met het leerwerktraject Startpunt bij Twente Milieu. Naast dat zij een dag in de week de opleiding techniek MBO-niveau 1 volgen aan het ROC, werken zij de rest van de week in Borne aan de assemblage van ondergrondse containers. Inmiddels zijn er al een flink aantal ‘sociale’ containers in elkaar gezet en geplaatst in verschillende gemeenten. Directeur Lisette Bosch: “We zijn ontzettend trots op wat er nu al door deze groep wordt gepresteerd. Niet alleen het in elkaar zetten van de containers, maar vooral ook hoe ze met elkaar samenwerken. Ik vind het ook mooi om te ervaren hoe goed ze zijn ontvangen op onze locatie in Borne.”


Landelijk keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Het is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het doel van PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan het werk te helpen. Het keurmerk kent vier prestatieniveaus: de aspirant-status en trede 1 tot en met 3.  

Deel dit bericht:  
5 december 2017