Zeus Beton uit Hardenberg krijgt PSO certificaat voor sociaal personeelsbeleid

Zeus Beton uit Hardenberg krijgt PSO certificaat voor sociaal personeelsbeleid

Prefab betonfabrikant Zeus Beton uit Hardenberg heeft trede 3 en het 30+ keurmerk behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Deze prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Zeus Beton krijgt certificaat voor sociaal personeelsbeleid 

 Zeus Beton voldoet samen met Zeus Metaal, Zeus Rail-Infra, Zeus Farmex en Dutch Solar Field aan de eisen van PSO-Trede 3 en 30+. Dit betekent onder meer dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Zeus op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Zeus op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Ondernemen met een sociaal hart

Zeus Beton BV is ruim 30 jaar actief als prefab betonfabrikant in de kassenbouw en als leverancier van roostervloeren voor veestallen. Met de oprichting van Zeus Metaal in 2006 voor de wapening van beton startte Zeus met het detacheren van mensen met een arbeidsbeperking. Achtereenvolgens volgende een uitbreiding met Zeus Rail-Infra, Zeus Farmex en Dutch Solar Field maar het oog en respect voor dit sterk verankerd sociaal karakter. Regelmatig worden werkgevers uitgenodigd om te komen kijken en geïnspireerd te worden. Om dit sociale hart te verwoorden, is Zeus overgegaan tot het aanvragen van deze erkenning. Dat dit een rechtstreekse erkenning op Trede 3 en zelfs 30+ niveau is, verbaast de adjunct directeur John Baas zelf nog wel het meest. “We deden het altijd al zo. Groot door gewoon te doen”, aldus adjunct directeur John Baas van Zeus.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de prestatieladder volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De ladder is uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Er zijn vier prestatieniveaus op de ladder te behalen: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Meer informatie over het PSO keurmerk leest u op www.pso-nederland.nl.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

 

 

 

Deel dit bericht:  
11 december 2017