Meeuwisse Nederland BV is aantoonbaar gestart met sociaal werkgeverschap en is hiervoor erkend met de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Meeuwisse Nederland BV is aantoonbaar gestart met sociaal werkgeverschap en is hiervoor erkend met de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Meeuwisse Nederland BV is een partner op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Hun uitgebreide dienstverlening omvat alle activiteiten van levering en aanleg tot onderhoud en beheer. Meeuwisse Nederland BV houdt zich ook bezig met meerjaren begrotingen en planningen, openbare verlichting en is een belangrijke speler in de zogenaamde GWW-sector en VVE dienstverlener.

PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

De PSO heeft als doel het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: De Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen, zoals Meeuwisse Nederland BV, kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
18 december 2017